Energipsykologi

Energipsykologi är ett samlingsnamn för flera olika behandlingstekniker. Ett annat mera beskrivande namn skulle kunna vara "psykologisk akupressur".Energipsykologin började utvecklas under 1970-talet av psykiater och kinesiolog John Diamond i ?strong>Behavioral Kinesiology BK?och "The Diamond Method" och under 1980-talet av psykolog Roger Callahan i "Thought Field Therapy TFT ?.
De hade båda gått kurser och utbildning i Applied Kinesiology AK där kiropraktor George Goodheart Jr under 1960-talet utarbetat en stor mängd tekniker för att påverka olika delar av nervsystemet (strukturellt, biokemiskt och emotionellt).

Inom Applied Kinesiology (AK) använder vi bl.a. en enkel teknik att snabbt påverka kroppens ytliga energiflöden genom att mjukt och lätt knacka p?olika centrala akupunkturpunkter.Många av dessa punkter finns i ansiktet, i den s.k. “Beginning and Ending Technique?(start och slutpunkter för 7 yang-meridianer i kroppen), punkter p?fingertopparna (start och slutpunkter för 6 olika yin-meridianer och yang-meridianer) och p?bålen (slutpunkter för yin-meridianerna).

Denna akupressurbehandling med knackningar ("tapping") tog John Diamond och Roger Callahan med sig i sin utveckling av sina olika grenar inom Energipsykologin.
Det psykologen Roger Callahan gjorde p?sin klinik var att använda denna teknik speciellt för bl.a. fobi- och traumabehandling p?ett nytt sätt som inte gjorts tidigare inom kinesiologin.
Behandlingen att knacka p?några centrala akupunkturpunkter för att påverka sinnestillstånd och känslor spred sig sedan vidare och skapade nya grenar av energipsykologin. Främst den största och nu mest spridda tekniken i världen Emotional Freedom Techniques EFT utvecklad av ingenjör Gary Craig.

En annan teknik inom Energipsykologin som ocks?fått mycket uppmärksamhet för sin effektivitet p?trauman är akupunktören Tapas Fleming´s teknik TAT - Tapas Acupressure Technique. TAT grundades 1993 och har använts mycket framgångsrikt av bl.a. amerikanska krigsveteraner.

Tv?tongivande och drivande psykologer och Ph.D. som författat flera böcker i ämnet Energy Psychology EP är Fred Gallo (det var han som myntade ordet "energipsykologi", grundare av tekniken EDxTM) och David Feinstein.

En djup behandlingsmetod som ännu inte är s?känd i USA, men desto mer känd i Spanien och i kinesiologi-kretsar i Sverige, är den energipsykologiska terapimetoden Neuroenergetic Psychology? NEP, grundad av Richard Duree och Shanti Duree.


I Sverige har journalisten Gunilla Hamne gjort ett pionjärarbete med TFT-EFT i Afrika. Hon åker nu regelbundet till Rwanda och till Kongo för att arbeta med överlevande från folkmord och massakrer.
Hennes arbete med traumabehandlingar med hjälp av Energipsykologi är extraordinärt och nyskapande (bland annat har hon märkt att vissa invanda tekniker som används inom EFT inte fungerar med extremt traumatiserade människor, vilket lett fram till nya sätt att arbeta med EFT-TFT).
Se Gunillas bloggÄmnena Energipsykologi och Psykologisk Akupraktik® (PAP) ingår i Nordiska Praktorskolans yrkesutbildning till Psykopraktor®.Första boken om Energipsykologi p?svenskaNär inget annat hjälper: energipsykologi och hjärtfokusering
Boken kom ut i september 2009. Den är skriven av Inkeri Barenthin, pensionerad tandläkare, forskare och docent p?KI.
Se: Energipsykologi och Hjärtfokusering


www.allkindscap.com¥­¥ã¥Ã¥×¼¤°² ¥­¥ã¥Ã¥×ŒŸéTµê ¥Ë¥å©`¥è©`¥¯. ¥á¥Ã¥Ä ¥Ë¥å©`¥¨¥é ñ×ӌŸéTµê È˚ݥ˥å©`¥¨¥é©` ¼¤°² ¼¤°² ¥Ë¥å©`¥¨¥é¥­¥ã¥Ã¥× ¥Ë¥å©`¥¨¥é µêÅnͨ؜ ¥ï©`¥¯¥­¥ã¥Ã¥× ¼¤°²¥³¥é¥Ü NewEra ¥¸¥§¥Ã¥È¥­¥ã¥Ã¥×¼¤°²Í¨Øœ ÈËšÝ ¥Ð¥±¥Ã¥È¥Ï¥Ã¥Èͨ؜